The Locus Index to Science Fiction: 2001


Books, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

GIBBONS, ALAN (chron.)

GIBSON, WILLIAM (Ford) (1948- ) (stories) (chron.)

GILMAN, CHARLOTTE (Anna) PERKINS (Stetson) (1860-1935) (stories) (chron.)

GILMAN, DOROTHY; [i.e., Dorothy Gilman Butters] (1923- ) (chron.)

GILMOUR, H(arriet) B. (1939-2009) (chron.)

GIRÓN, SÈPHERA (chron.)

GLASS, JAMES C. (stories) (chron.)

GLIORI, DEBI (chron.)

GLOSS, MOLLY (1944- ) (chron.)

GLOVER, SANDRA (chron.)

GODDARD, KEN (chron.)

GOINGBACK, OWL (1959- ) (stories) (chron.)

GOLDBERG, D(iane) G(ail) K(elly) (?-2005) (stories) (chron.)

GOLDEN, CHRISTIE (stories) (chron.)

GOLDEN, CHRISTOPHER (1967- ) (chron.)

GONSALVES, JEFF (chron.)

GOODKIND, TERRY (1948- ) (stories) (chron.)

GOONAN, KATHLEEN ANN (1952- ) (stories) (chron.) (assoc.)

GORDON, ALAN IRA (stories) (chron.)

GORDON, GUY, ed. (stories) (chron.)

GORDON, LAWRENCE (chron.)

GORDON, LINDSAY (chron.)

GOREY, EDWARD (St. John) (1925-2000) (chron.) (assoc.)
_____, ed.

GORMAN, ED(ward Joseph) (1941- ) (stories) (chron.)

GOSHGARIAN, GARY (1942- ); see pseudonym Gary Braver (chron.)

GOTLIEB, PHYLLIS (Fay, née Bloom) (1926-2009) (chron.)

GOTTESFELD, JEFF (chron.)

GOTTLIEB, SHERRY (Maureen Gershon) (1948- ) (chron.)

GOUDGE, ELIZABETH (de Beauchamp) (1900-1984) (chron.)

GOULART, RON(ald Joseph) (1933- ) (stories) (chron.)

GOYETTE, TIMOTHY O., ed. (1958- ) (stories) (chron.)

GRAHAM, DANIEL (chron.)

GRAHAM, KATHRYN A. (chron.)

GRAHAME, KENNETH (1859-1932) (stories) (chron.)

GRANT, CHARLES L(ewis) (1942-2006) (stories) (chron.)

GRANT, RICHARD (1952- ) (chron.)

GRANT, ROB (chron.)

GRAVES, P. K. (stories) (chron.)

Next -- Table-of-Contents