The Locus Index to Science Fiction: 2004


Books, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

KNIGHT, E. E. (chron.) (continued)

KNIGHT, TRACY ALBERT (chron.)

KOJA, KATHE (1960- ) (stories) (chron.)

KOLLER, JACKIE FRENCH (1948- ) (chron.)

KOONTZ, DEAN R(ay) (1945- ) (stories) (chron.) (assoc.)

KORN, MICHAEL F. (stories) (chron.)

KRAMER, EDWARD E., ed. (chron.)

KRAUSE, MARGUERITE (1955- ) (chron.)

KRENSKY, STEPHEN (Alan) (1953- ) (chron.)

KRESS, NANCY (Anne, née Konigisor) (1948- ) (stories) (chron.) (assoc.)

KRINARD, SUSAN (stories) (chron.)

KRITZER, NAOMI (stories) (chron.) (assoc.)

KROHN, LEENA (stories) (chron.)

KRONZEK, ALLAN ZOLA (chron.)

KRONZEK, ELIZABETH (chron.)

KROVATIN, CHRISTOPHER, ed. (chron.)

KRYGIER, LEORA (chron.)

KUBE-McDOWELL, MICHAEL P(aul) (1954- ) (chron.)

KUMAR, JAY (chron.)

KUPFER, ALLEN C. (chron.)

KURTZ, JANE (chron.)

KURTZ, KATHERINE (Irene) (1944- ) (chron.)

KUSHNER, ELLEN (Ruth) (1955- ) (stories) (chron.)

KYLE, DAVID A(ckerman) (1912- ) (chron.)

LACKEY, MERCEDES (Ritche) (1950- ) (stories) (chron.) (assoc.)

LAGUERRE, PHILIPPE; see pseudonym Philippe Ward (chron.)

LAI, LARISSA (1967- ) (stories) (chron.)

Next -- Table-of-Contents