The Locus Index to Science Fiction: 2005


Books, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

O’NEIL, DENNY; [i.e., Dennis Joseph O’Neil] (1939- ) (chron.)

ONIONS, OLIVER (stories) (chron.)

OPPEL, KENNETH (Kerry) (1967- ) (chron.)

OPRISKO, KRIS (chron.)

ORAM, HIAWYN (chron.)

ORE, REBECCA (Brown); pseudonym of Rebecca Brown, (1948- ) (stories) (chron.)

O’ROURKE, THOMPSON (chron.)

ORWELL, GEORGE; pseudonym of Eric Blair, (1903-1950) (stories) (chron.) (assoc.)

OSBORNE-McKNIGHT, JUILENE (chron.)

O’SHAUGHNESSY, DARREN; see pseudonym Darren Shan (stories) (chron.)

OSHII, MAMORU (chron.)

OSTOW, MICOL (chron.)

OWENS, ROBIN D. (stories) (chron.)

OXENBURY, HELEN (chron.)

OYEYEMI, HELEN (chron.)

PACK, JANET, ed. (stories) (chron.)

PAINE, MICHAEL; pseudonym of John Michael Curlovich (chron.)

PALMIERI, MARCO, ed. (chron.)

PALWICK, SUSAN (1959- ) (stories) (chron.) (assoc.)

PAMPELLONNE, TERESE (chron.)

PANSHIN, ALEXEI; [i.e., Alexis Adams Panshin] (1940- ) (chron.)

PAOLINI, CHRISTOPHER (chron.)

PARADIZ, VALERIE (chron.)

PARDOE, BLAINE LEE (chron.)

PARK, PAUL (Claibourne) (1954- ) (stories) (chron.) (assoc.)

PARKER, K. J. (chron.) (assoc.)

PARKIN, LANCE (chron.)

PARTRIDGE, NORMAN (John) (1958- ) (stories) (chron.)

PATTERSON, JAMES (Brendan) (1947- ) (chron.)

PATTERSON, TERESA (chron.)

PATTON, FIONA (1962- ) (stories) (chron.)

PATTOU, EDITH; [i.e., Edith Pattou Emery] (chron.)

PAULSEN, GARY (Melvin) (1939- ) (stories) (chron.)

PAVER, MICHELLE (chron.)

PAVLOU, STEL (chron.)

PAXSON, DIANA L(ucile) (1943- ) (stories) (chron.)

PEARSALL, ANTHONY (chron.)

PEARSON, RIDLEY (1953- ) (chron.) (assoc.)

PECK, DALE (1967- ) (chron.)

PEEL, JOHN (Ronald) (1954- ) (stories) (chron.)

PELAN, JOHN C., ed. (stories) (chron.)

Next -- Table-of-Contents