The Locus Index to Science Fiction: 2007


Books, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

PECK, DALE (chron.) (continued)

PEEK, BEN (chron.)

PEET, MAL (chron.)

PELEVIN, VICTOR (1962- ) (chron.)

PEMBERTON, BONNIE (chron.)

PENDLETON, THOMAS (chron.)

PERRIAM, WENDY (Angela) (1940- ) (stories) (chron.)

PERRY, DAL (chron.)

PERRY, STEVE(n Carl) (1947- ) (stories) (chron.)

PERUMOV, NICK (chron.)

PETERSON, MATTHEW (chron.)

PETRUCHA, STEFAN (1959- ) (chron.)

PETTERSSON, VICKI (stories) (chron.)

PHAIR, COLETTE (stories) (chron.)

PHILLIPS, ARTHUR (1921- ) (chron.)

PHILLIPS, HOLLY, ed. (1969- ) (stories) (chron.)

PHILLIPS, JULIE (chron.)

PHILLIPS, MARIE (chron.)

PHOENIX, ADRIAN (Nikolas) (chron.)

PICANO, FELICE (1944- ) (stories) (chron.)

PICCIRILLI, TOM; [i.e., Thomas Edward Piccirilli] (1965- ) (stories) (chron.)
_____, ed.

PIERCE, MAC (chron.)

PIERCE, MEREDITH ANN (1958- ) (chron.)

PIERCE, TAMORA (1954- ) (chron.) (assoc.)

PIERSON, CHRISTOPHER (stories) (chron.)

PIKE, CHRISTOPHER (stories) (chron.)

PILINOVSKY, HELEN, ed. (stories) (chron.)

PINBOROUGH, SARAH (J.) (stories) (chron.) (assoc.)

PINKWATER, DANIEL M(anus) (1941- ) (stories) (chron.)

PIÑOL, ALBERT SÁNCHEZ (chron.) (assoc.)

PIPER, H(enry) BEAM (1904-1964) (stories) (chron.)

PITCHER, CAROLINE (chron.)

POE, EDGAR ALLAN (1809-1849) (stories) (chron.)

POE, MICHAEL D. (chron.)

POGANY, JEAN COULTER (1942- ); see pseudonym Catherine Coulter (chron.)

POLISAR, LISA (chron.)

POMPLUN, TOM, ed. (stories) (chron.)

PONSON du TERRAIL, PIERRE-ALEXIS de (chron.)

POPESCU, PETRU (Demetru) (1929- ) (chron.)

POPP, ROBIN T. (chron.)

PORTER, KATHY (chron.)

POTTER, TIFFANY, ed. (chron.)

POURNELLE, JERRY E(ugene) [Ph.D] (1933- ) (stories) (chron.)

POWERS, RICHARD (1957- ) (chron.)

POWERS, TIM(othy Thomas) (1952- ); see pseudonym William Ashbless (stories) (chron.)

Next -- Table-of-Contents