The Locus Index to Science Fiction: 2001


Stories, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

JACOBS, HARVEY (Jay) (1930- ) (chron.)

JACOBS, SARAH (chron.)

JACOBS, W(illiam) W(ymark) (1863-1943) (chron.)

JACOBSEN, LAURA R. (chron.)

JAFFE, DANIEL M. (books) (chron.)
_____, trans.

JAMES, ALISON (chron.)

JAMES, CHRISTINE L. (chron.)

JAMES, DEREK (chron.)

JAMES, EDWARD (Frederick) (1947- ) (chron.)

JAMES, HENRY (1843-1916) (chron.)

JAMES, JACK; pseudonym of Tom Condarcure (chron.)

JAMES, M(ontague) R(hodes) (1862-1936) (books) (chron.) (assoc.)

JAMES, MEGAN (chron.)

JAMES, PATRICK (chron.)

JAMES, SHAWN; pseudonym of Shawn J. Pollett (chron.)

JAMESON, FREDRIC (1934- ) (chron.)

JAMIESON, TRENT (chron.)

JAMILKOWSKI, LEE (chron.)

JANIFER, LARRY M.; see under Janifer, Laurence M. (chron.)

JANIFER, LAURENCE M(ark) (1933-2002) (chron.)

JARVIS, WALT (chron.)

JASPER, MICHAEL J. (chron.)

JEAPES, BEN (1965- ) (chron.)

JEFFERSON, LEYTE (chron.)

JEHAN, TONI (chron.)

JELKE, BRIAN (chron.)

JENKINS, JERRY H. (chron.)

JENNINGS, PAUL (1943- ) (chron.)

JENNINGS, PHILLIP C(harles) (1946- ) (chron.)

JENSEN, DORYL (chron.)
_____, trans.

JENSEN, JAN LARS (1969- ) (books) (chron.)

JEROME, JEROME K(lapka) (1859-1927) (chron.)

JESSE, F(ryniwyd) TENNYSON [i.e., Wynifried Margaret Tennyson Jesse] (1889-1958) (chron.)

Next -- Table-of-Contents