The Locus Index to Science Fiction: 2005


Stories, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

STEWART, ALEX; [i.e., Alexander Michael Stewart] (1958- ); see pseudonym Sandy Mitchell (books) (chron.)

STEWART, DON (chron.)

STEWART, GENE (1958- ) (chron.)

STEWART, IAN (books) (chron.)

STEWART, J. P. V. (chron.)

STEWART, (Michael) SEAN (1965- ) (books) (chron.) (assoc.)

STEWART, W. GREGORY (chron.)

STIRES, CHRISTOPHER (chron.)

STIRLING, JANET (chron.)

STIRLING, S(tephen) M(ichael) (1953- ) (books) (chron.) (assoc.)

STOCKTON, FRANK R.; [i.e., Francis Richard Stockton] (1834-1902) (chron.)

STODDARD, JAMES (Coston) (chron.)

STODDARD, JASON (chron.)

STOKER, BRAM; [i.e., Abraham Stoker] (1847-1912) (chron.) (assoc.)

STONE, ERIC JAMES (chron.)

STONE, JESSICA (chron.)

STONE, MICHAEL (1950- ) (chron.)

STONER, IAN (chron.)

STONES, NIGEL (chron.)

STORM, HARRISON; pseudonym of Bruno Fischer, (1908-1992) (chron.)

STORM, SUE (chron.)

STOTTLEMIRE, J. D. (chron.)

STRACZYNSKI, J(oseph) MICHAEL (1954- ) (chron.)

STRAHAN, JONATHAN (books) (chron.) (assoc.)

STRAND, JEFF (chron.)

STRANTZAS, SIMON (chron.)

STRATTON, PROF. J. B. (chron.)

STRAUB, PETER (Francis) (1943- ) (books) (chron.) (assoc.)

STRAUSS, ERWIN S(heehan) (1943- ) (chron.)

STRAW, ELLEN (chron.)

STRIEBER, (Louis) WHITLEY (1945- ) (chron.)

STRINGFELLOW, MEGAN (chron.)

STROSS, CHARLES (1964- ) (books) (chron.) (assoc.)

STROUSE, KURT (chron.)

STROW, ROSS (chron.)

STRYSIK, JOHN (chron.)

STUART, ALASDAIR (chron.)

STUART, JESS (chron.)

STUEART, JEROME (chron.)

STURGEON, THEODORE; [born Edward Hamilton Waldo] (1918-1985) (books) (chron.) (assoc.)

STURGILL, ALYSSA (books) (chron.)

Next -- Table-of-Contents