The Locus Index to Science Fiction: 2007


Stories, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

POE, EDGAR ALLAN (books) (chron.) (continued)

POHL, FREDERIK (George, Jr.) (1919- ) (chron.)

POLACK, GILLIAN (chron.)

POLK, C. L. (chron.)

POLLACK, RACHEL (Grace) (1945- ) (chron.)

POLLOTTA, NICK; [i.e., Nicholas Angelo Pollotta, Jr.] (1954- ) (chron.)

POMPLUN, TOM (books) (chron.)
_____, adapt.
_____, ed.

POOLE, OLIVER (chron.)

PORTER, JAMES R. (chron.)

PORTER, KAREN R. (chron.)

PORTER, ROBERT E. (chron.)

PORTER, SYDNEY; see under Porter, William Sydney (chron.)

PORTER, WILLIAM SYDNEY (1862-1910); see pseudonym O. Henry (chron.)

POTTER, ELSPETH (chron.)

POTWATKA, AIMEE (chron.)

POULSON, CHRISTINE (chron.)

POURNELLE, JERRY E(ugene) [Ph.D] (1933- ) (books) (chron.)

POWELL, GARETH LYN (chron.)

POWER, DENNIS E. (chron.)

POWERS, TIM(othy Thomas) (1952- ); see pseudonym William Ashbless (books) (chron.)

POZZESSERE, HEATHER GRAHAM (1953- ); see pseudonym Heather Graham (books) (chron.)

PRABHAKER, SUMANTH (chron.)

PRAED, MRS. CAMPBELL [i.e., Rosa Caroline Murray-Prior Praed] (1851-1925) (chron.)

PRAED, ROSA CAMPBELL; see under Praed, Campbell, Mrs. (chron.)

PRAED, ROSA CAROLINE MURRAY-PRIOR; see under Praed, Campbell, Mrs. (chron.)

PRAMAS, CHRIS (chron.)

PRASCHAK, K. M. (chron.)

PRATCHETT, TERRY (David John) (1948- ) (books) (chron.) (assoc.)

PRATT, (Murray) FLETCHER (1897-1956) (books) (chron.)

PRATT, T. A.; Pratt, T(imothy) A(aron) (1976- ); also as Tim Pratt (books) (chron.)

PRATT, TIM; [i.e., Timothy Aaron Pratt] (1976- ); also as T. A. Pratt (books) (chron.) (assoc.)

Next -- Table-of-Contents