The Locus Index to Science Fiction: 2000


Stories, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

LAGERLÖF, SELMA (Ottiliana Lovisa) (1858-1940) (chron.)

LAGNADO, JAKE (chron.)
_____, trans.

LAIDLAW, MARC (1960- ) (chron.)

LAIL, H. D. (chron.)

LAIMO, MICHAEL (chron.)

LAIN, DOUGLAS (chron.)

LAING, CHARLES RICHARD (1962- ) (chron.)

LAING, MARK (chron.)

LAMB, HUGH (Charles) (1946- ) (books) (chron.)

LAMBERT, MARK O. (chron.)

LAMBERT, WESLEY (chron.)

LAMOUREUX, MARK (chron.)

LAMSLEY, TERRY (books) (chron.)

LANDIS, GEOFFREY A(lan) (1955- ) (books) (chron.) (assoc.)

LANE, JOEL (Richard) (1963- ) (chron.)

LANE, REUBEN (chron.)

LANGAN, SARAH (chron.)

LANGFORD, DAVID (Rowland) (1953- ) (chron.) (assoc.)

LANIARD, DR. PETER (chron.)

LANNES, ROBERTA (chron.)

LANSDALE, JOE R(ichard Harold) (1951- ) (books) (chron.) (assoc.)

LAPINE, WARREN; see pseudonym Jamie Wild (chron.)

LARSEN, JEANNE (Louise) (1950- ) (chron.)

LARSON, AARON B. (chron.)

LARSON, BRUCE S. (chron.)

LA SPINA, (Fanny) GREYE (née Bragg) (1880-1969) (chron.)

LASSEN, JEREMY (books) (chron.)

LATHAM, JONI (chron.)

LATHAM, TAMARA B. (chron.)

LATNER, ALEXIS GLYNN (chron.)

LATTA, DARREN K. (chron.)

LAU (chron.)

LAUGHLIN, WILLIAM J. (chron.)

LAVIER, TIM (chron.)

LAVILLE, PAUL (chron.)

LAW, STEPHANIE PUI-MUN (chron.)

LAWDON (chron.)

LAWLER, RICK (1949- ) (books) (chron.)

Next -- Table-of-Contents