The Locus Index to Science Fiction: 2005


Stories, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

SCHWARTZ, PETER (chron.)

SCHWEIGHOFER, PETER (chron.)

SCHWEITZER, DARRELL (Charles) (1952- ) (chron.) (assoc.)
_____, reviews:

SCIESZKA, JON (chron.)

SCIPIOR, NICHOLAS (chron.)

SCOTT, CAVAN (chron.)

SCOTT, JOANNA (1960- ) (chron.)

SCRIBBLER, ERNEST (chron.)

SCRIBLER, ERNEST; see under Scribbler, Ernest (chron.)

SEABORNE, SARAH A. (chron.)

SEAMON, TOBIAS (chron.)

SEARIGHT, FRANKLYN (chron.)

SEARLES, VERA (chron.)

SEBOLD, GAIE (chron.)

SEDDON, ANDREW M. (chron.)

SEDIA, EKATERINA (née Holland) (1970- ) (chron.)

SEDIA, KATHY (chron.)

SEDLACEK, L. B. (chron.)

SEEWALD, JACQUELINE (chron.)

SEITZ, HUNTER (chron.)
_____, reviews:

SELKE, LORI (chron.)

SELLER-MASON, SCOTT (chron.)

SELLERS, DANIEL (chron.)

SELU, ELYN (chron.)

SENIOR, DAVID (chron.)

SERKEN, EDWARD (chron.)

SERNINE, DANIEL; pseudonym of Alain Lortie, (1955- ) (chron.)

SERNOTTI, CRAIG (chron.)

SERVICE, PAMELA F. (1945- ) (chron.)

SERVICE, ROBERT W(illiam) (1874-1958) (chron.)

SEVERIAN (chron.)

SEVERT, JOHN (chron.)

SEVIN, R. J. (chron.)

SEXTON, JOHN W. (chron.)

SEYMOUR, LEE EDWARD (1957- ); see pseudonym Edward Lee (books) (chron.)

SHAFFER, CATHERINE HALUSKA (chron.)

SHAHAR, ELUKI bes; see under bes Shahar, Eluki (books) (chron.)

SHAN, DARREN; pseudonym of Darren O’Shaughnessy (books) (chron.)

SHANAHAN, DANNY (chron.)

SHANNON, HARRY (chron.)

SHAPIRO, ERIC (books) (chron.)

SHARMA, PRIYA (chron.)

SHAVER, STEPHANIE D. (chron.)

SHAW, BOB; [i.e., Robert Shaw] (1931-1996) (chron.)

SHAW, HEATHER (chron.)

SHAW, MELISSA LEE (chron.)

SHAWL, DENISE ANGELA “NISI” (books) (chron.)

SHAYNE, MAGGIE; pseudonym of Margaret Benson (books) (chron.)

SHEA, JOSEPH M. (chron.)

SHEA, MICHAEL (1946- ) (chron.)

SHEARD, KIM (chron.)

SHECKLEY, ROBERT (1928-2005) (books) (chron.)

Next -- Table-of-Contents