The Locus Index to Science Fiction: 2001


Stories, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

POWERS, ELWIN G. (chron.)

POWERS, TIM(othy Thomas) (1952- ) (books) (chron.) (assoc.)

POYARKOV, SERGEI (books) (chron.) (assoc.)

PRATCHETT, TERRY (David John) (1948- ) (books) (chron.) (assoc.)

PRATT, TIM; [i.e., Timothy Aaron Pratt] (1976- ) (chron.)
_____, reviews:

PRICE, ALLAN (chron.)

PRICE, DAVID (books) (chron.)

PRICE, E(dgar) HOFFMANN (Trooper) (1898-1988) (books) (chron.) (assoc.)

PRICE, GALE (chron.)

PRICE, ROBERT M(cNair) (1954- ) (books) (chron.)
_____, trans.

PRICE, SUSAN (1955- ) (books) (chron.)

PRICE, TONYA D. (chron.)

PRIEST, CHRISTOPHER (McKenzie) (1943- ) (chron.)

PRIEST, ROBERT (chron.)

PRINCE, ALISON (Mary) (1931- ) (chron.)

PRINEAS, SARAH (chron.)

PRINGLE, DAVID (William) (1950- ) (books) (chron.)

PRINGLE, RUARIDH (chron.)

PROCTOR, JUDITH (chron.)

PROCTOR, NANCY (chron.)

PROCTOR, PENNY A. (chron.)

PRONOVOST, YVONNE (chron.)

PRYOR, MICHAEL (1957- ) (chron.)

PTACEK, KATHRYN; [i.e., Kathryn Anne Ptacek Grant] (1952- ) (chron.)

PUDNEY, JOHN (Sleigh) (1909-1977) (chron.)

PUGMIRE, WILLIAM “WILUM” H. (1951- ) (books) (chron.)

Next -- Table-of-Contents