The Locus Index to Science Fiction: 2004


Stories, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

GALLEGOS, COREY (chron.)

GALMITZ, JACK (chron.)

GAN, ROSE (chron.)

GANE, SIMON (chron.)
_____, adapt.

GANLEY, W(illiam) PAUL (1934- ) (chron.) (assoc.)

GARBE, JACOB (chron.)

GARBER, ESTHER; pseudonym of Tanith Lee, (1947- ) (books) (chron.)

GARCIA, ERIC (1972- ) (books) (chron.) (assoc.)

GARCIA, VICTORIA ELISABETH (books) (chron.)

GARCÍA y ROBERTSON, R(odrigo) (1949- ) (books) (chron.) (assoc.)

GARDINER, JEFF (chron.)

GARDNER, C(arolyn) A. (chron.)

GARDNER, CATHERINE J. (chron.)

GARDNER, CRAIG SHAW (1949- ) (books) (chron.)
_____, reviews:

GARDNER, JAMES ALAN (1955?- ) (books) (chron.) (assoc.)

GAREY, TERRY A. (chron.)

GARFIELD, FRANCES (Marita) (1908- ) (chron.)

GARGANO, JAMES W. (chron.)

GARIS, HOWARD R(oger) (1873-1962) (chron.)

GARNER, SHARON K. (chron.)

GAROFALO, CHARLES (William) (1954- ) (chron.)

GARRARD, MICHAEL L. (chron.)

GARRETT, MICHAEL (1949- ) (books) (chron.)

GARRISON, JOHN (chron.)

GARTON, RAY (1965- ) (books) (chron.)

GARWOOD, JUDITH (1941- ); see pseudonym Catherine Dain (chron.)

GASCOIGNE, OCTAVIA (chron.)

GASKIN, EMILY (chron.)

GATES-GRIMWOOD, TERRY (books) (chron.)

GATTO, JAMIE JOY (chron.)

GAUBATZ, WILLIAM A. (chron.)

GAUTHIER, BILL (chron.)

GAUTHIER, S. R. (chron.)

GAVIN, RICHARD (chron.)

GAWEL, RICHARD (chron.)

GEARY, RICK (1946- ) (chron.)
_____, adapt.

GEHWEILER, BRUCE (chron.)

GEIER, CHESTER S. (1921-1991) (chron.)

GEIGER, BARBARA (chron.)

GEISLER, DEB (chron.)

GELB, JEFF(rey B.) (books) (chron.)

GELINAS, DANIEL R. (chron.)

GELLIS, ROBERTA (Leah, née Jacobs) (1927- ) (books) (chron.)

GENDRON, ANDREE DIANE (chron.)

GENT, HEATHER (chron.)

GENTLE, MARY R(osalyn) (1956- ) (books) (chron.) (assoc.)

GEORGE, RICKEY WINDELL (chron.)

GERENCER, TOM (chron.) (assoc.)

GERROLD, DAVID; pseudonym of Jerrold David Friedman, (1944- ) (books) (chron.)

Next -- Table-of-Contents